Oper – Admin Menü Hazır Kod

Cihan Bozdoğan     08-11-20     mIRC Hazır Kod     Oper – Admin Menü Hazır Kod     39 Defa Okundu

Oper Menü Hazır Kod

mIRC üzerinden alt+R tuşlarına aynı anda basıp çıkan kutuda dosyayı seçip yeni sekmesine basıyoruz kopyaladığınız kodu yapıştırıyorsunuz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
####################
menu menubar {
  Admin Paneli:/Adminmenu
}
####################
## Admin Paneli:Adminmenu
alias Adminmenu { dialog m Adminmenu Adminmenu }
dialog Adminmenu {
  title “Admin Paneli”
  size 1 1 247 223
  option dbu
  button “« « KAPAT » »”, 10, 3 208 242 13, flat ok
  list 1, 2 10 71 139, size
  text “Nickin üstünü Tıklayın ve işlem yapın”, 8, 5 153 122 8, center
  button “Gline”, 2, 2 164 64 13, flat
  button “Shun”, 4, 69 164 63 13, flat
  button “Kill”, 3, 135 164 58 13, flat
  button “Tüm Kanaldan Çıkar”, 5, 2 180 64 12, flat
  button “Tüm Kanallara Al”, 6, 69 180 63 12, flat
  button “Ban (+b)”, 7, 194 180 51 12, flat
  text “Tüm Nickler”, 11, 3 2 69 8, center
  list 12, 73 10 56 139, size
  text “Ident”, 13, 73 2 56 8, center
  list 14, 129 10 65 139, size
  text ” ip”, 15, 130 2 65 8, center
  text “”, 16, 137 153 53 7, center
  box “”, 17, 2 148 129 14
  box “”, 18, 135 148 58 14
  button “Değiştir”, 20, 135 195 58 12, flat
  edit “”, 19, 69 195 63 10, multi autohs
  text “User Nicki değistir :”, 21, 4 196 55 8, center
  box “”, 22, 3 192 61 14
  text ” Global Odalar”, 23, 194 2 50 8, center
  list 24, 194 10 51 66, size
  text ” Yönetici odaları”, 25, 194 76 53 8, center
  list 26, 194 84 51 40, size
  button ” Sajoin”, 27, 194 151 51 12, flat
  button “Sapart”, 28, 194 165 51 12, flat
  button “Bütün +b Kaldır”, 29, 135 180 58 12, flat
  button “Alban (+b)”, 30, 194 195 51 12, flat
  list 31, 194 125 51 24, size
  box “”, 9, 392 89 0 88
}
;alias sonuc { noop $tip(b, %kn_, Kanalından4 $iif(%knick,%knick, $iif(%bnick, %bnick, Kullanıcı)) Ban Yedi,9999999999999) }
;alias knk { .timerbnb 1 2 sonuc }
on *:ban:#:{ unset %k-nick | set -e %bnick $bnick | set -e %kn_ # }
on *:kick:#:{ set -e %k-nick $knick }
on *:dialog:Adminmenu:sclick:26:{
  if $did(Adminmenu,26).sel { did u Adminmenu 24 | did u Adminmenu 31 }
}
on *:dialog:Adminmenu:sclick:24:{
  if $did(Adminmenu,24).sel { did u Adminmenu 26 | did u Adminmenu 31  }
}
on *:dialog:Adminmenu:sclick:31:{
  if $did(Adminmenu,31).sel { did u Adminmenu 26 | did u Adminmenu 24 }
}
on *:dialog:Adminmenu:sclick:30:{ albans $did(1).seltext  }
alias albans {
  var %l_ 1, %l $did(Adminmenu,24).lines
  while %l_ <= %l { samode $did(Adminmenu,24,%l_).text +b $1 | inc %l_ }
}
alias l ksec {
  if $did(24).sel { return $did(24).seltext }
  elseif $did(26).sel { return $did(26).seltext }
  elseif $did(31).sel { return $did(31).seltext }
}
on *:dialog:Adminmenu:sclick:29:{ .bn #Radyo #Kelime #isLam #Test #Bilgi #Yarisma #SaNCaK #Admin #Services #Kontrol #Help #Opers #Dj }
alias bn {
  var %a 1 ,%b $numtok($1,32)
  while %a <= %b {
    var %c 1
    while %c <= $ibl($gettok($1,%a,32),0)  {
    samode $gettok($1,%a,32) b $ibl($gettok($1,%a,32),%c) | inc %c }
    inc %a
  }
}
on *:dialog:Adminmenu:sclick:27:{
  if $did(1).sel && $did(24).sel || $did(26).sel || $did(31).sel { sajoin $did(1).seltext $ksec }  
}
on *:dialog:Adminmenu:sclick:28:{
  if $did(1).sel && $did(24).sel || $did(26).sel || $did(31).sel { sapart $did(1).seltext $ksec }  
}
on *:dialog:Adminmenu:sclick:1: { did c $dname 1 $did(1).sel | did c $dname 12 $did(1).sel | did c $dname 14 $did(1).sel }
on *:dialog:Adminmenu:dclick:1: { !query $$did(1).seltext }
on *:dialog:Adminmenu:dclick:24: { join $$did(24).seltext }
on *:dialog:Adminmenu:dclick:26: { join $$did(26).seltext }
on *:dialog:Adminmenu:dclick:31: { join $$did(31).seltext }
on *:dialog:Adminmenu:sclick:12: { did c $dname 12 $did(12).sel | did c $dname 14 $did(12).sel | did c $dname 1 $did(12).sel }
on *:dialog:Adminmenu:sclick:14: { did c $dname 1 $did(14).sel | did c $dname 14 $did(14).sel | did c $dname 12 $did(14).sel }
on *:dialog:Adminmenu:*:*: {
  if $devent == init {
    set %Adminmenu on | who +I
    mdx MarkDialog $dname
    mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(237,241,219)
    mdx SetFont $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,34 +b Turkish 15 950 Tahoma
    mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,34 textbg $rgb(237,241,219)
    mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,34 background $rgb(237,241,219)
    mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 text $rgb(0,0,0)
    mdx SetColor $dname 11,13,15,16,8,21,23,25l text $rgb(199,92,2)
    did a $dname 24 #Radyo
    did a $dname 24 #Sohbet
    did a $dname 24 #Chat
    did a $dname 24 #Felsefe
    did a $dname 24 #İzmir
    did a $dname 24 #İstanbul
    did a $dname 24 #SaNCaK
    did a $dname 26 #Master
    did a $dname 26 #Xline
    did a $dname 26 #Admin
    did a $dname 26 #OperSohbet
    did a $dname 31 #Operhelp
    did a $dname 31 #Help
  }
  if $devent == sclick && $status == connected {
    if $did == 2 { gzline $did(1).seltext 8,115Sunucumuzda 4Reklam15/ 4Kufur15/ 4Saldiri 15Tespit Edilmistir4.15 Kosullara Gore gerekli Mudahalelerde Bulunma Uyeyi Odadan Men etme Kanali veya Rumuzu Kapatma Yasaklama ve Uyelik iptali Haklarina ve Yetkilerine Sahiptir. 4Lutfen 15Sohbet kurallarina Uyunuz. }
    if $did == 3 { kill $did(1).seltext Kill }
    if $did == 20 { /operserv badnick $did(1).seltext }
    if $did == 30 { cs unban $did(24).seltext,$did(26).seltext$did(31).seltext all  }
    if  $did == 4 { shun $did(1).seltext 8,115Sunucumuzda 4Reklam15/ 4Kufur15/ 4Saldiri 15Tespit Edilmistir4.15 Kosullara Gore gerekli Mudahalelerde Bulunma Uyeyi Odadan Men etme Kanali veya Rumuzu Kapatma Yasaklama ve Uyelik iptali Haklarina ve Yetkilerine Sahiptir. 4Lutfen 15Sohbet kurallarina Uyunuz. }
    if $did == 5 {
      set %offlan $did(Adminmenu,1).seltext
      kapats
    }
    if $did == 6 {
      set %offlan $did(Adminmenu,1).seltext
      yetergir
    }
    if $did == 7 {
      if $did(24).sel { ksecb $did(Adminmenu,24).seltext }
      elseif $did(26).sel { ksecb $did(Adminmenu,26).seltext }
      elseif $did(31).sel { ksecb $did(Adminmenu,31).seltext }
      else { ksecb $active }
    }
  }
  if $devent == close {
    write c wholist.txt
    unset %Adminmenu
  }
}
alias ksecb { os mode $1 +b $did(Adminmenu,1).seltext }
raw 352:*: {
  if (%Adminmenu == on) {
    if ($8 == 1) { halt }
    if ($6 == SBot) { halt }
    if ($3 == SekerShell) { halt }
    if (*B* iswm $7) { halt }
    write wholist.txt $6
    did a Adminmenu 16 Toplam = $lines(wholist.txt) Kişi
    did a Adminmenu 1 $6
    did a Adminmenu 12 $3
    did a Adminmenu 14 $4  
    .timer 1 2 unset %Adminmenu
    /halt
  }
}
raw 315:*: { /halt }
alias yetergir {
  set %veri4 1
  set %veri5 $chan(0)
  while %veri4 <= %veri5 {
    if $regex($chan(%veri4),/operhelp|opers|log|services|x|dj|op|admin|help|kontrol/i) { halt }
    sajoin %offlan $chan(%veri4)
    inc %veri4
  }
}
alias kapats {
  set %kapats1 1
  set %kapats2 $chan(0)
  while %kapats1 <= %kapats2 {
    sapart %offlan $chan(%kapats1)
    inc %kapats1
  }
}

Etiketler

Sende Paylaş:  Facebook    Tweet    Pinterest    Google+    Whatsapp  

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?İçerikler

İnsanların gündelik yaşamlarındaki boş vakitlerini daha eğlenceli şekilde geçirmeleri için aktif edilmiş sohbet sitesi.

Takip Et

Sende ♥ hemen takip et

© Copyright 2020 DenizSohbet.Net - Tüm hakları saklıdır.